Day: 28 สิงหาคม 2023

ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สำนักงานคณบดี

ขยายระยะเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงา…

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ณ สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำโดย รศ.ดร.ไ…

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองศึกษาพฤติกรรมการโก่งตัวของแท่งเหล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องทดสอบแรงบิดขนาด 30 นิวตันเมตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…