Day: 31 สิงหาคม 2023

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั…

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ต่อยอดเทคโนโลยีการเชื่อม สร้างอนาคตชาติ

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566&nbs…

ประกาศแผน รายการ ชุดเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรรวม จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…