Month: กันยายน 2023

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และคณะผู้บริหาร มจพ. มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา …

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ดูงานศูนย์การควบคุมการเดินรถและโรงซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าสายสีแดง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สมภพ ต…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองการนำความร้อนและเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดอุลต้าโซนิค จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องทดสอบแรงบิดขนาด ๓๐ นิวตันเมตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองศึกษาพฤติกรรมการโก่งตัวของแท่งเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดเครื่องวัดทดสอบการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และความเข้ากันได้ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสำหรับงานแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัส…

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลงานวิศวกรรมระบบราง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชุดศึกษาการด้านการวัด จัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกกังหันน้ำแบบเพลตัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำ…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต…