ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

_DSC5499_0
S__6660435_0
_DSC5500_0
_DSC5505_0
_DSC5503_0
_DSC5687_0
_DSC5689_0
_DSC5690_0
_DSC5707_0
_DSC5705_0
S__6660430_0
S__6660432_0
_DSC5506_0
S__6660434_0
S__6660433_0
_DSC5499_0 S__6660435_0 _DSC5500_0 _DSC5505_0 _DSC5503_0 _DSC5687_0 _DSC5689_0 _DSC5690_0 _DSC5707_0 _DSC5705_0 S__6660430_0 S__6660432_0 _DSC5506_0 S__6660434_0 S__6660433_0

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
“การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้เชิญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 5-8 กันยายน 2566
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

โดย ดร.วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
พร้อมด้วยผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ได้เดินทางไปเข้าร่วมงาน มีการตั้งบูธแนะนำหลักสูตร และมีกิจกรรมแนะนำคณะ ถาม- ตอบ แจกของที่ระลึก
พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูวิศวกรรมและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ปี 2567 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม