Month: ตุลาคม 2023

ที่ปรึกษาคณบดีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 52nd IGIP International Conference on Engineering Pedagogy” และ “The 26th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2023)

วันที่ 26-29 กันยายน 2566 ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล …

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

คณบดีและผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2566

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีพร้อมด้วย รศ.ดร.สมศักด…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น 7 อาคาร 52 จำนวน 1 งาน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ระบบแม่ข่ายจัดการบทเรียนจำลองด้านระบบความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เทคนิคการจัดทำ BOQ ของบ้านพักอาศัย และเทคนิคการบริหารธุรกิจ แบบผู้รับเหมามืออาชีพ”

👷‍♂️📣เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เ…