ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 – 6 พฤศจิกายน 2566