ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เทคนิคการจัดทำ BOQ ของบ้านพักอาศัย และเทคนิคการบริหารธุรกิจ แบบผู้รับเหมามืออาชีพ”

👷‍♂️📣เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เทคนิคการจัดทำ BOQ ของบ้านพักอาศัย และเทคนิคการบริหารธุรกิจ แบบผู้รับเหมามืออาชีพ”

🏠จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 🏡องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร รหัสองค์กรแม่ข่าย 5008

👷‍♀️วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
(จัดแบบในที่ตั้งเท่านั้น)

🏗️ ลงทะเบียนด่วน ภายใน 19 ตุลาคม 2566
ที่ https://linkfly.to/50921XPH1OE
หรือสแกน QR code ด้านล่าง