ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มกราคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 555 2000 ต่อ 3272, 3226