ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด THAILAND GREENMECH CONTEST 2024

📢ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขัน
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด
THAILAND GREENMECH CONTEST 2024

โดยการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. การแข่งขัน GreenMech (GM)
    1.1 GreenMech (Basic) (สำหรับวิศวกรหน้าใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน)
    1.2 GreenMech (Avanced)
  2. การแข่งขัน Robot for Mission (R4M)
  3. การแข่งขัน GreenMechJr. Science (GM Jr. Science)

🏆 ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน 2024 WORLD GREENMECH CONTEST ที่ประเทศอินโดนีเซีย

📖ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขันได้เลย
https://drive.google.com/file/d/1lgFlxPqhlPqlDNOtZObpvri49RV4BIbL/view?usp=sharing


Link สำหรับลงทะเบียน
https://forms.gle/v86VDQT2Hyf6hpNh6