ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการ ทีวี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทร 0-2555-2000 ต่อ 3254,3255