ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,660 บาท

สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 52 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม