ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถดูที่เอกสารดาวน์โหลด