ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มีนาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 555 2000 ต่อ 3272, 3226