ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงาน “วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2024 ประจำปี พ.ศ. 2567

LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_1
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_2
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_4
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_5
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_6
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_7
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_8
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_9
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_10
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_3http://fte.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/LINE_ALBUM_AWD-2567_240314_8.jpg
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_11
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_12
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_13
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_14
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_15
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_16
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_17
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_18
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_19
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_20
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_21
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_22
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_23
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_24
LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_1 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_2 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_4 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_5 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_6 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_7 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_8 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_9 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_10 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_3http://fte.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/LINE_ALBUM_AWD-2567_240314_8.jpg LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_11 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_12 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_13 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_14 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_15 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_16 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_17 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_18 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_19 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_20 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_21 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_22 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_23 LINE_ALBUM_AWD 2567_240314_24

     ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี พร้อมมอบเหรียญและเกียรติบัตร ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ  ในงาน “วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2024 ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อคณะและมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานหน้า อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา