ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,660 บาท

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 52 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม