Day: 1 เมษายน 2024

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง รายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์และภาพยนต์สู่อุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ห้อง M06-M07 จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องตัดและเจาะอเนกประสงค์สำหรับฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเจาะโลหะด้วยวัสดุนำไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเจาะตั้งพื้นสำหรับฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…