ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_7
LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_6
LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_1
LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_3
LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_4
LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_5
LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_2
LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_7 LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_6 LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_1 LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_3 LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_4 LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_5 LINE_ALBUM_คณบดีรับรางวัล_240402_2

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567  รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็ม “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณบดี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา