ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถดูที่เอกสารดาวน์โหลด