งานพัสดุ สำนักงานคณบดี

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริงเสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 52 (ฝั่งห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะด้านใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน 1 งาน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศยกเลิกประกวดราคา ซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริเงสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ระบบ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…