ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ต่อยอดเทคโนโลยีการเชื่อม สร้างอนาคตชาติ

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566&nbs…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ยินดีกับทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 Teaching Academy AWARD 2023 10th

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโน…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงกา…

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยา…

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม “โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสต…

แจ้งผลการเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา และเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษา มจพ.

ด้วย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง แจ้ง…

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ตามที่ สถาบัน Times Higher Education ได้จัดทำแบบสอ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศ…