ไม่มีหมวดหมู่

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดฝึกกังหันน้ำแบบเพลตัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อตัวอักษรอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๕๒ และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๔๔ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…