ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา

ผลงานของหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บริภัณฑ์แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก
ชุดควบคุมหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าชนิดแกนหมุนด้วยไมโครคอนโทรเเลอร์
ชุดจำลองระบบคลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ

ผลงานของหลักสูตร ค.อ.บ . วิศวกรรมเครื่องกล

การศึกษาอีเจคเตอร์เพื่อใช้ในระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ
การศึกษาประสิทธิภาพวาล์วลดความดันในเครื่องทำความเย็นแบบอัดไอ
การออกแบบและสร้างเครื่องคั้นน้ำมะนาวอัตโนมัติแบบผ่าบีบสำหรับธุรกิจ ขนาดกลาง
ชุดสาธิตหลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมโมเมนต์ของรถเครนอัตโนมัติ
ชุดทดลองเครื่องสูบน้ำแบบผสมอนุกรมและขนาน

ผลงานของหลักสูตร ค.อ.บ วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุของเหลวกึ่งอัตโนมัติ ด้วยระบบนิวเมติกส์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชากลศาสตร์ ของแข็ง เรื่อง การเขียนแผนภูมิและการคํานวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน
เครื่องไฮดรอลิกส์อัดขึ้นรูปกระถางด้วยวัสดุธรรมชาติ
เครื่องผสมอาหารสุกร
การศึกษาความสามารถในการชุบแข็งเหล็กกล้าด้วยวิธีโจมินี
การออกแบบอุปกรณ์จับชิ้นงานพลาสติคเทอร์โมฟอร์มมิ่งด้วยหัวดูดแบบสูญกาศ บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ไฟเบอร์ จำกัด

ผลงานของหลักสูตร ค.อ.บ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

การพัฒนาและปรับปรุงหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระบบเปลี่ยนเกียร์กึ่งอัตโนมัติสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะแบบคลัตช์มือ
การสร้างเซนเซอร์วัดแรงจากสีนำไฟฟ้า
ชุดต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวอัตโนมัติเพื่อควบคุมการปลูกผักแนวดิ่ง

ผลงานของหลักสูตร ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การแข่งขัน “Teaching Academy Award 2020” (9th)
ประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

ผลงานของหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

รวมผลงานนักศึกษาภาคนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 17 เรื่อง
นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวด การจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน