Month: พฤศจิกายน 2023

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

ผู้บริหารคณะร่วมงานวันเกียรติยศแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสต…

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (…

ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบแม่ข่ายจัดการบทเรียนจำลองด้านระบบความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…