ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,600 บาท

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 52 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม