Month: มีนาคม 2024

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม …

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหลังคาลานจอดรถตู้โดยสาร (อาคาร ๕๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป…

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อม่านบังแสงแดดพร้อมติดตั้งภายในห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…