ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เทคนิคการจัดทำ BOQ ของบ้านพักอาศัย และเทคนิคการบริหารธุรกิจ แบบผู้รับเหมามืออาชีพ”

👷‍♂️📣เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์…

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ต่อยอดเทคโนโลยีการเชื่อม สร้างอนาคตชาติ

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566&nbs…