ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาที่ได้รับเหรียญทอง จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

        &n…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม และส่งผลงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบ…

คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 (NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (ICTechED10) หัวข้อเรื่อง “The New Global Megatrends and Engineering Education”

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ…

โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสต…

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สุดปังมาก คว้า 5 รางวัลจากการประกวดหนังสั้น

ทีมนักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์โยธาและภาควิชาคอมพิว…