ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

อัตราเงินเดือน 32,360 บาท ตำแหน่งเลขที่ 396, 401, 413, 415 และ 528 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2565ในเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด