Month: กรกฎาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อ ห้องน้ำฝั่งศาล ชั้น 1-6 อาคาร52 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำ…

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสายสัญญาณภาพและเสียง ห้องเรียนรวม อาคาร 52 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล มจพ. ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งเสริมการพิมพ์หนังสือ ตำราเรียนสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

ด้วยศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล มจพ. ประ…