ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 524 526 และ 527

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวโหลด