ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 14,300 บาท ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 52 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันเวลาราชการเท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด