ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล”ประธานกลุ่มสถาบันเกียรติยศ” ประจำปี พ.ศ.2566 ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม…

ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและกิจการต่างประเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้แทนสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกับ Asian Welding Federation (AWF)

ประเทศไทยโดยสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (WIT) ได้…

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ผนึกกำลัง MIYAGAWA KOKI co., ltd. (Japan) เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การทำงานระดับโลกด้วยโครงการสหกิจศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะอาจารย์จากภาควิชาค…

ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน และจำหน่ายสินค้าบริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 ด้านภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร แบบฟอร์มใบเส…

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม “โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ 2567”

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร…

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567  รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิร…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา

ด้วยศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดจ…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาคณะที่ได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ …