ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ประจำปี 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก BFW, GTDEE, และ GTCC ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุ…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ในกลุ่มวิทยานิพนธ์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับน…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาที่ได้รับเหรียญทอง จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

        &n…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม และส่งผลงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบ…

คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…