ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมหุ่นยนต์ มจพ.

2
4
6
5
3
1
2 4 6 5 3 1

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนคณะมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมหุ่นยนต์ มจพ. ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot คว้า 3 รางวัล ได้แก่

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– Best-in-class Mobility (รางวัลหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม)
– Best team description  จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2022” 
ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ