ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

สามารถดูตารางสอบได้ที่ https://exam.fte.kmutnb.ac.th/search/name

หากไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ ให้ทำคำร้องขอเข้าสอบ

📩ดาวน์โหลด : คำร้องขอสอบ โดยเจ้าหน้าที่
https://drive.google.com/file/d/1ahQdIa9LENx8nx3X_t6aKlePB0BT50B2/view?usp=sharing