ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ข่าวองค์ภา 1
ข่าวองค์ภา 2
ข่าวองค์ภา 3
ข่าวองค์ภา 4
ข่าวองค์ภา 5
ข่าวองค์ภา 6
ข่าวองค์ภา 7
ข่าวองค์ภา 8
ข่าวองค์ภา 9
ข่าวองค์ภา 10
ข่าวองค์ภา 11
ข่าวองค์ภา 12
ข่าวองค์ภา 13
ข่าวองค์ภา 14
ข่าวองค์ภา 15
ข่าวองค์ภา 16
ข่าวองค์ภา 17
ข่าวองค์ภา 18
ข่าวองค์ภา 19
ข่าวองค์ภา 20
ข่าวองค์ภา 21
ข่าวองค์ภา 1 ข่าวองค์ภา 2 ข่าวองค์ภา 3 ข่าวองค์ภา 4 ข่าวองค์ภา 5 ข่าวองค์ภา 6 ข่าวองค์ภา 7 ข่าวองค์ภา 8 ข่าวองค์ภา 9 ข่าวองค์ภา 10 ข่าวองค์ภา 11 ข่าวองค์ภา 12 ข่าวองค์ภา 13 ข่าวองค์ภา 14 ข่าวองค์ภา 15 ข่าวองค์ภา 16 ข่าวองค์ภา 17 ข่าวองค์ภา 18 ข่าวองค์ภา 19 ข่าวองค์ภา 20 ข่าวองค์ภา 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่  20 ธันวาคม 2565
ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ร่วมสวดมนต์และลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากการพระอาการประชวรในเร็ววัน
และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่ https://wellwishes.royaloffice.th/