Month: เมษายน 2023

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยภาควิชาครุศาสตร์โยธา รหัสองค์กรแม่ข่าย 5008 (สภาวิศวกร) จัดอบรมเรื่อง “แนวทางการออกแบบและควบคุม งานถนน”

🔆🟣 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยภาควิชาครุศาสตร์…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบระบบการทำงานและล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร ๔๔ และอาคาร ๕๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Fabrication Laboratory ๑๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริง เสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน ๑ ระบบ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำ…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปี 2566

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อ…

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…