Month: มิถุนายน 2023

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ 20 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระ…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องผลการสอบคัดเลือก…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง…

บริษัท เคพีวาย จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดี…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชิ้ตนักศึกษา จำนวน ๔๖๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยา…