ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,737 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,263 บาท สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 52 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันเวลาราชการเท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด