ผู้ดูแลระบบร่วม

ผู้บริหารคณะร่วมงานวันเกียรติยศแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสต…

ที่ปรึกษาคณบดีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 52nd IGIP International Conference on Engineering Pedagogy” และ “The 26th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2023)

วันที่ 26-29 กันยายน 2566 ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล …

คณบดีและผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2566

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีพร้อมด้วย รศ.ดร.สมศักด…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับบริษัท เซตตะซอฟต์ จำกัด

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม…

ไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีร่วมมือวิจัยพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพ การฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา (TVET) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ไ…