ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การจัดการแข่งขัน Falling Walls Lab Thailand โดย DAAD Thailand

เรียนบุคลากร นักศึกษา และ ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังนี้

ด้วย DAAD Thailand ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน Falling Walls Lab Thailand ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยเป็นการประกวดแนวคิดจากสาขาวิชาใด ๆ ก็ตาม ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมหรือวิทยาศาสตร์ได้ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงค์ https://falling-walls.com/lab/apply/thailand-2/  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้เดินทางไปนำเสนอแนวคิดในการประชุม Falling Walls Science Summit ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดดังเอกสารแนบ