ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

1
2
3
4
5
1 2 3 4 5

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

     หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น Google Meet  โดยจัดให้มีการอภิปราย ในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่” โดย วิทยากรพิเศษ  จากบริษัท JOBTOPGUN และเรื่อง “การวางแผนการเงิน สำหรับเริ่มต้นชีวิตการทำงาน” โดย คุณลาวัณย์ วาริชนันท์  ผู้จัดการขยายงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2564