ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่องการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา แบบออนไลน์ ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศแจ้งห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ และห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบออนไลน์ ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565