Month: ตุลาคม 2022

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงบประมาณที่มาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกร…

ขยายเวลา ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงกา…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนยาก เป็นง่าย.. เขียนงานอย่างไรให้คะแนนสุดปัง”

ภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมกับศูนย์บูรณาการวิชาชีพ คณ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองตรวจสอบมาตรวัดความดัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั…

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ด…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบกำลังม้าและแรงบิดขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

คณบดีและผู้บริหารคณะเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีและผู้บริหารขอ…

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนยาก เป็นง่าย.. เขียนงานอย่างไรให้คะแนนสุดปัง”

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ร่วมกับ ศูนย์บูรณาการวิชาชีพ …