fte

เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เทคนิคการจัดทำ BOQ ของบ้านพักอาศัย และเทคนิคการบริหารธุรกิจ แบบผู้รับเหมามืออาชีพ”

👷‍♂️📣เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์…

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ต่อยอดเทคโนโลยีการเชื่อม สร้างอนาคตชาติ

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566&nbs…

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ณ สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำโดย รศ.ดร.ไ…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงกา…